Per 18-3-2016 is temaautorijschool.nl opgeheven.

Wij danken iedereen die gebruik heeft gemaakt van onze rijschool.